Hem


Stockholm- Uppsala Länsparkerings Bevakning KB 


Vi är ett mindre parkeringsbolag, med stark lokal förankring, som har servat och tillhandahållit parkeringsrelaterad utrustning till både mark- & fastighetsägare ända sedan 1991. Det gör oss idag till ett av de äldsta och mest erfarna företagen inom vår bransch.


Våra tjänster


Vi arbetar i huvudsak med Parkeringsövervakning på privat mark.

Det innebär att vi på kundens uppdrag övervakar och därmed tillser att gällande lokala parkeringsbestämmelser efterlevs och vid behov utfärdar kontrollavgifter. I vissa förekommande fall också ombesörjer bortforsling av övergivna fordon.


Allt för att stävja parkeringsmissbruk och främja en god trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och trivsel i exempelvis boendemiljöer eller i anslutning till butiker och arbetsplatser.

Bland våra uppdragsgivare finns idag köpcentrum, serviceanläggningar, arbetsplatser, åtskilliga bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare.


Utöver parkeringsövervakning så kan vi även erbjuda en rad kringtjänster såsom förvaltning, projektering samt tillhandahållande av parkeringsrelaterad utrustning – som stolpar, skyltar, automater, målning av parkeringsrutor samt tillhandahållande av parkeringstillstånd.

Vi hanterar även drift av parkeringsanläggningar samt underhåll och tömning av parkeringsautomater.


Välkommen att kontakta oss om du vill fråga om parkering och/eller lagenlig skyltning på din egen bakgård eller parkering.