FAQ

Alla våra kontrollavgifter är vita och skrivs i tre identiska exemplar. Kontrollavgifter är även markerade med vår logga och innahar ett kontrollavgiftsnummer på åtta siffror t.ex. 805550-12345678.

På alla våra kontrollavgifter står det skrivet fordonets registreringsnummer, datum och namn på det parkeringsområde där kontrollavgiften utfärdades. Under detta finns en sektion med ett flertal checkboxar, vilka avser olika parkeringsförseelser, där en av dem alltid är ikryssad.

Vid en betalning är det viktigt att ange kontrollavgiftsnumret, annars registreras inte betalningen ordentligt. Detta skrivs som OCR. Om det inte går att skriva numret som OCR skriv det som ett meddelande. Om ni fått en betalningspåminnelse betala då påminnelsen med hjälp av OCR/debiteringsnumret.

Vid betalning med hjälp av sms eller en app är det viktigt att korrekt information anges, var god och kontrollera avgiftsparkeringens zon och skyltning och att rätt mobiltjänst används.

För tillfället hyr vi inte ut några parkeringsplatser inom Stockholms Län, vänd er istället till respektive markägare, vare sig det är en bostadsförening eller samfällighet.

Börja alltid med att undersöka parkeringens skyltning om andra alternativa betalningssätt, ni får gärna ringa in till vår kundtjänst och felanmäla automaten. Notera att det som regel inte är tillåtet att parkera på en avgiftsbelagd parkering utan att avge en avgift, oavsett om betalningsautomaten är ut funktion eller inte.