LÄS MER OM OSS

FÖRETAGET/BRANSCHENS HISTORIA

Länsparkerings Bevakning grundades år 1991 av Warren Wall-Horgen och Wictor Forselius, de såg en oroväckande trend gällande parkeringen i Stockholm när flera parkeringsföretag, Car park, Automo, P-konsult med flera, gick ihop till ett stort samlat företag, som genom sin dominans erbjöd privata markägare med få alternativ när det kom till parkeringsövervakning.

Det var Länsparkerings ambition att erbjuda ett alternativ till små och medelstora markägare bostadsrättsföreningar, samfälligheter och fastighetsägare, där vi kunde erbjuda båda expertis, lärdom och service som kunde konkurrera med det framväxande monopolet. Detta satt snabbt Länsparkering på kartan som ett seriöst och professionellt alternativ när det kom til parkeringsföretag. egna önskemål gällande deras parkering, något som snabbt satt Länsparkering på kartan som ett seriöst och professionellt parkeringsföretag.

Idag styrs Länsparkering återigen av en av våra ursprungliga grundare, Wictor Forselius, och då precis som nu så behåller vi vår ambition om markägaren i fokus.

FÖRETAGET IDAG

Vi på Länsparkerings Bevakning tror inte på extrema avkastningskrav, utan istället på hållbara och långsiktiga lösningar i samarbete med våra uppdragsgivare, vi ät ett företag som står till våra uppdragsgivares förfogande och inte tvärtom.

Som ett mindre företag så kan vi, till skillnad från våra konkurrenter, fokusera på att erbjuda en enkel, engagerad och effektiv kontakt med våra uppdragsgivare och kunder.

För mer information om vår service se fliken under samma namn och om ni blir intresserade av det ni läser se gärna samarbete fliken!