FÅ REDA PÅ VÅRA TJÄNSTER

Vår styrka

Då vi är ett något mindre företag så kan vi, till skillnad från våra konkurrenter, hålla en enkel, personlig och högst engagerad kontakt med alla våra uppdragsgivare.

En skillnad mellan oss och många andra parkeringsbolag är att vi bedriver egen kundtjänst och i övrigt har en kostnadseffektiv organisation med korta kontakt- och beslutsvägar, vilket naturligtvis även kommer våra uppdragsgivare till fördel.

Vi arbetar med de stora parkeringsbolagens styrka, men med det mindre företagets fördelar som närhet, personlighet och flexibilitet.


Våra tjänster

Vi arbetar i huvudsak med Parkeringsövervakning på privat mark. Det innebär att vi på kundens uppdrag övervakar och därmed tillser att gällande lokala parkeringsbestämmelser efterlevs och vid behov utfärdar kontrollavgifter. I vissa förekommande fall ombesörjer vi också bortforsling av övergivna fordon. Allt för att stävja parkeringsmissbruk och främja en god trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och trivsel i exempelvis boendemiljöer eller i anslutning till butiker och arbetsplatser. Bland våra uppdragsgivare finns idag köpcentrum, hotell, serviceanläggningar, arbetsplatser, åtskilliga bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare.

Utöver parkeringsövervakning så kan vi även erbjuda en rad kringtjänster såsom förvaltning, projektering och tillhandahållande av parkeringsrelaterad utrustning – som stolpar, skyltar, automater, målning av parkeringsrutor och tillhandahållande av parkeringstillstånd. Vi hanterar även drift av parkeringsanläggningar och underhåll samt tömning av parkeringsautomater.

Välkommen att kontakta oss om du vill fråga om parkering och/eller lagenlig skyltning på din egen bakgård eller parkering.

Vi erbjuder

  • Parkeringsbevakning och flexibel bindningstid
  • Anpassad övervakning utformad efter markägarens behov och önskemål
  • Personlig kundtjänst och service
  • Administration och hantering av parkeringsärenden
  • Underhåll, beställning och montage av parkeringsskyltar med lagenlig skyltning
  • Hemställan och hantering kring bortforsling av övergivna fordon
  • Bred kunskap och erfarenhet som ett av parkeringsbranchens äldsta företag
  • En stor variation av olika parkeringstillstånd