ÖVERKLAGA/BESTRIDA

För att bestrida en kontrollavgift måste det skes skriftligt via post.

Inled med att beskriva vad ert skäl till att ni bestrider kontrollavgiften är, förklara vad som har hänt och vilken del av kontrollavgiften ni inte tycker är korrekt. All dokumentation som kan styrka er sak, som t.ex. bilder, hyresavtal eller annan dokumentation bör bifogas. När vi mottagit en invändning så sänds ärendet vidare till våra handläggare för granskning, vartefter ett svarsbrev kommer att sändas till registrerad fordonsägare om inte annan adress angivits.Information som måste vara med vid bestridan:

  • Kontrollavgiftsnummer/debiteringsnummer
  • Ditt för och efternamn
  • Motivering till bestridanNär allt är ifyllt kan ni skicka brevet till Box 9018, 171 09 Solna.