Historia


Företagets historia


Företaget etablerades redan år 1991 av Björn ”Warren” Wall Horgen, en f.d. chef från det då statliga bevakningsföretaget ABAB, som emellertid försvann i samband med de omfattande avregleringarna som kom att genomföras under tidigt 90-tal.


Snart fanns det gott om uppstickare, ibland rena rama lycksökare, inom parkeringsbranschen som i många fall arbetade på ett allt annat än särskilt seriöst sätt.

Ett veritabelt vilda västern blev branschens kännetecken. Något vi kan se än idag, därför att extrem vinstmaximering har kommit att går före allt vad flexibilitet heter.

Något som tyvärr även har kommit att inbjuda till en högst tveksam kultur med tvivelaktiga arbetsmetoder på sina håll i jakten på stora vinster.


Vi tror inte på extrema avkastningskrav, utan istället på hållbara och framför allt långsiktiga lösningar gentemot våra uppdragsgivare. Vi är ett företag som är till för våra uppdragsgivare i första hand, inte tvärtom.


Med många års gedigen kunskap, och lång erfarenhet, från branschen i bagaget så insåg vår grundare att det onekligen fanns ett berättigat behov av ett branschkunnigare och framför allt ett långsiktigare alternativ, och detta kom att skapa vårt företag. Vi är fortfarande att räkna med, över 20 år senare.