Vi erbjuder

Vår styrka


Då vi är ett något mindre företag så kan vi, till skillnad från våra konkurrenter, hålla en enkel, personlig och högst engagerad kontakt med alla våra uppdragsgivare.

 

Fördelarna är också att vi bedriver egen kundtjänst och i övrigt har en kostnadseffektiv organisation med korta kontakt- och beslutsvägar, vilket naturligtvis även kommer våra uppdragsgivare till fördel.


Vi arbetar med de stora parkeringsbolagens styrka, men med det mindre företagets fördelar som närhet, personlighet och flexibilitet.


    • Vi gör parkeringstillstånd.


    • Vi bedriver egen kundtjänst.


    • Skräddarsyr alltid regelverken med uppdragsgivaren.


    • Vi binder inte upp våra uppdragsgivare med långtidskontrakt.


    • Litet flexibelt och lyhört företag med korta kontakt- och beslutsvägar.


    • Finns representerade i närområdet.


    • Ett av parkeringsbranschens äldsta företag.