erbj

Vår styrka

 

Då vi är ett något mindre företag så kan vi, till skillnad från våra konkurrenter, oftast de stora opersonliga branschjättarna, hålla en enkel, personlig och högst engagerad kontakt med alla våra uppdragsgivare.

Fördelarna är också att vi bedriver egen kundtjänst och i övrigt har en liten kostnadseffektiv platt organisation med korta kontakt- och beslutsvägar, vilket naturligtvis även kommer våra uppdragsgivare till fördel.

 

Vi kan, vågar vi påstå, arbeta med det stora parkeringsbolagets styrka, men med det mindre företagets fördelar som närhet, personlighet och flexibilitet.

 

•Kostnadsfria parkeringstillstånd (upp till 100 stycken/år).

 

•Vi bedriver egen Kundtjänst (klagomur).

 

•Skräddarsyr alltid regelverken med uppdragsgivaren.

 

•Vi binder inte upp våra uppdragsgivare med långtidskontrakt.

 

•Litet flexibelt och lyhört företag med korta kontakt- och beslutsvägar.

 

•Finns representerade i närområdet.

 

•Ett av parkeringsbranschens äldsta företag.